Głównym celem programu jest wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie:

 • jego wrodzonych możliwości twórczych intelektualnych,
 • poznawanie i wyrażanie siebie w różnych formach ekspresji,
 • nabywania umiejętności komunikacyjnych w kontaktach z innymi oraz kompetencji przygotowujących je do podjęcia nauki w szkole,
 • wprowadzania dziecka w świat wartości ogólnoludzkich

Do szczegółowych celów określonych w programie należą:

 • wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie i zdobywanie nowych doświadczeń w kontakcie ze środowiskiem: społecznym, przyrodniczym, kulturowym i technicznym,
 • doskonalenie procesów poznawczych, usprawnianie pamięci oraz predyspozycji umysłowych,
 • wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole znajomość liter, cyfr, znaków matematycznych, czytanie, pisanie, liczenie,
 • umożliwianie dzieciom odkrywania siebie i innych przez własne działania,
 • wyrabianie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny,
 • stymulowanie ciekawości poznawczej oraz aktywizowanie sfery wyobraźni i fantazji,
 • kształtowanie postawy twórczej i myślenia twórczego,
 • rozwijanie aktywnej postawy badacza w kontakcie z otaczającym światem,
 • umożliwianie dzieciom dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań,
 • zacieśnienie łączności ze sztuką (teatr, plastyka, literatura, muzyka),
 • pomoc dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”, kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi oraz przyrody,
 • uczenie dzieci rozwiązywania sytuacji trudnych na zasadzie kompromisu i uwzględniania potrzeb innych.

W naszych działaniach nie ograniczamy się jednak wyłącznie do programu. W celu poszerzenia wiedzy dzieci i uatrakcyjnienia zajęć przygotowujemy różnorodne projekty edukacyjne.

Mamy ciekawą ofertę zajęć dodatkowych, w których biorą udział wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola. Zajęcia są finansowane z budżetu placówki.

 • Gimnastyka korekcyjna – prowadzi Pani Iwonka,
 • Zajęcia logopedyczne – prowadzi Pani Ewa,
 • Religia – prowadzi Ksiądz Piotr,
 • Rytmika – prowadzi Pani Ania,
 • Język angielski – prowadzi Pan Przemek,
 • Nauka gry w szachy – prowadzi Pani Olga.

Scenariusz zajęcia dla dzieci 5 – letnich TEMAT: „Witaminowe abecadło” – krótka inscenizacja wiersza.

Cele:

 • kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się,
 • wyrabianie świadomości wpływu owoców i warzyw na utrzymanie dobrego zdrowia,
 • kształcenie umiejętności wyrażania tekstu literackiego głosem, mimiką i gestem,
 • ćwiczenie prawidłowej wymowy.

POMOCE: wiersz „Witaminowe abecadło” – S. Karaszewski, emblematy, stroje dla dzieci.

Na scenę wchodzą dzieci:

Dziecko I
Oczy, gardło, włosy, kości
zdrowsze są, gdy A w nich gości.
A w marchewce, pomidorze, w maśle,
mleku też być może.

Dziecko II
B – bądź bystry, zwinny, żwawy
do nauki i zabawy!
W drożdżach, ziarnach i orzeszkach,
w serach, jajkach B też mieszka.

CHÓR DZIECI
Naturalne witaminy
lubią chłopcy i dziewczyny.
Bo najlepsze witaminy to owoce i jarzyny.

DZIECKO III
C – to coś na przeziębienie
i najlepsze ran gojenie.
C – porzeczka i cytryna
świeży owoc i jarzyna !

DZIECKO IV
Zęby, kości lepiej rosną
kiedy D dostana wiosną.
Zjesz ją z rybą, jajkiem, mlekiem,
na krzywicę D jest lekiem.

CHÓR DZIECI
Naturalne witaminy
lubią chłopcy i dziewczyny.
Bo najlepsze witaminy to owoce i jarzyny.

PODSUMOWANIE
Zabawa ruchowa przy piosence o zdrowiu.